DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING EN ZELFREFLECTIE

Deskundigheidsbevordering en zelfreflectie

Organisaties zijn in beweging en u vraagt van medewerkers mee te bewegen, hun beroepshouding aan te passen en creatieve oplossingen te bedenken. Professionals die goed (blijven) functioneren binnen deze voortdurende veranderingen zijn goud waard. Beeldcoaching en/of teamcoaching zijn vormen van coaching die daarbij kunnen helpen.

Klanten aan het woord

Na het zien van de beelden zet ik mijn houding en stemgebruik bewuster in tijdens het coachen. - Lisette

Catrien Aarnoudse - Antoinette Nijhoffstraat 2 Rijen - Tel: 06-49291811