DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING EN ZELFREFLECTIE

Deskundigheidsbevordering en zelfreflectie

Organisaties zijn in beweging en u vraagt van medewerkers mee te bewegen, hun beroepshouding aan te passen en creatieve oplossingen te bedenken. Professionals die goed (blijven) functioneren binnen deze voortdurende veranderingen zijn goud waard. Beeldcoaching en/of teamcoaching zijn vormen van coaching die daarbij kunnen helpen.

Klanten aan het woord

Het idee om met beeld te gaan coachen, heeft ons goed geholpen om anders te kijken naar de vergaderstructuur. - Ellie

Catrien Aarnoudse - Antoinette Nijhoffstraat 2 Rijen - Tel: 06-49291811